सहकारी सहभागिता योजनान्तर्गत अल्पकालीन कृषि योजना आधारित मध्यकालीन ऋण वितरण कार्य।